Gizlilik Politikası

A. Giriş

1. Web sitemizin ziyaretçilerinin gizliliği bizim için çok önemlidir ve gizliliklerini korumaya kararlıyız. Bu politika, kişisel bilgilerinizle ne yapacağımızı açıklamaktadır.
2. Web sitemizi ilk ziyaretinizde bu politikanın şartlarına uygun olarak çerez kullanımımıza izin vermek, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde çerez kullanmamıza izin verir.

B. Kaynak

İşbu belge, SEQ Legal (seqlegal.com) tarafından sağlanan bir taslak kullanılarak hazırlanmıştır

C. Kişisel bilgilerin toplanması

Aşağıdaki kişisel bilgi tipleri toplanabilir, saklanabilir ve kullanılabilir:

1. IP adresiniz, coğrafi konumunuz, tarayıcınızın tipi ve sürümü ve işletim sisteminiz dahil olmak üzere bilgisayarınızla ilgili bilgiler;
2. yönlendiren kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve web sitesinde gezinme yolları dahil olmak üzere bu web sitesine yaptığınız ziyaretler ve bu web sitesini kullanımınız hakkında bilgiler;
3. web sitemizdeki hizmetleri kullanırken girdiğiniz bilgiler;
4. ne zaman, ne sıklıkta ve hangi koşullar altında kullandığınız da dahil olmak üzere web sitemizi kullanırken oluşturulan bilgiler;
5. Kullanıcı adınız, profil resimleriniz ve gönderilerinizin içeriği de dahil, internette yayınlamak amacıyla web sitemize gönderdiğiniz bilgiler;
6. bize e-posta yoluyla veya web sitemiz aracılığıyla gönderdiğiniz tüm yazışmalarda yer alan, yazışma içeriği ve meta verileri de dahil olmak üzere bilgiler;
7. Tarafımıza gönderdiğiniz veya bizimle paylaştığınız diğer kişisel bilgiler.

Bize başka bir kişinin kişisel bilgilerini vermeden önce, söz konusu kişisel bilgilerin bu politikaya uygun olarak hem paylaşılması hem de işlenmesi için o kişinin onayını almalısınız.

D. Kişisel bilgilerinizin kullanımı

Web sitemiz aracılığıyla tarafımıza iletilen kişisel bilgiler, işbu politikada veya web sitesinin ilgili sayfalarında belirtilen amaçlarla kullanılacaktır. Sağlamış olduğunuz kişisel bilgileri şu amaçlarla kullanabiliriz:

1. web sitemizi ve işimizi yönetmek;
2. web sitemizi sizin için kişiselleştirmek;
3. web sitemizde bulunan hizmetleri kullanmanızı sağlamak;
4. web sitemiz üzerinden satın alınan hizmetlerin sağlanması;
5. size talep etmiş olduğunuz e-posta bildirimlerini göndermek;
6. eğer talep ettiyseniz, size e-posta bültenimizi göndermek (bültene artık ihtiyacınız yoksa, bunu istediğiniz zaman bize bildirebilirsiniz);
7. ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz, işimiz veya özenle seçilmiş üçüncü tarafların işleriyle ilgili pazarlama yazışmalarını posta yoluyla veya bunu özellikle kabul ettiğiniz durumlarda e-posta veya benzeri bir teknolojiyle göndermek (artık pazarlama yazışmalarına ihtiyacınız yoksa istediğiniz zaman bunu bize bildirebilirsiniz);
8. üçüncü taraflara kullanıcılarımız hakkında istatistiksel bilgiler sağlamak (ancak bu üçüncü taraflar, bu bilgilerden herhangi bir bireysel kullanıcıyı tanımlayamaz);
9. web sitemizle ilgili olarak tarafınızca veya hakkınızda yapılan soru ve şikayetlerle ilgilenmek;
10. web sitemizi güvenli tutmak ve dolandırıcılığı önlemek;
11. web sitemizin kullanımına ilişkin şartlar ve koşullara uyumun doğrulanması (web sitemizin özel mesajlaşma hizmeti aracılığıyla gönderilen özel mesajların izlenmesi de dahil) ve
12. diğer kullanımlar.

Kişisel bilgilerinizi web sitemizde yayınlamak üzere gönderirseniz, bu bilgileri bize verdiğiniz lisansa uygun olarak yayınlar ve kullanırız.

Gizlilik ayarlarınız, bilgilerinizin web sitemizde yayınlanmasını sınırlamak için kullanılabilir ve bunlar web sitesindeki gizlilik kontrolleri kullanılarak değiştirilebilir.

Açık onayınız olmaksızın, kişisel bilgilerinizi, herhangi üçüncü tarafın doğrudan pazarlaması için herhangi bir üçüncü tarafa sağlamayacağız.

E. Kişisel bilgilerin paylaşılması

Kişisel bilgilerinizi, işbu politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda makul ölçüde gerekli olduğu takdirde çalışanlarımızdan, memurlarımızdan, sigortacılarımızdan, profesyonel danışmanlarımızdan, acentelerimizden, tedarikçilerimizden veya taşeronlarımızdan herhangi biriyle paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi, işbu politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda makul ölçüde gerekli olduğu takdirde, şirketler grubumuzun herhangi bir üyesiyle (yani, iştiraklerimiz, ana holding şirketimiz ve tüm iştirakleri) paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi:

1. kanunen yapmamız gerektiği ölçüde paylaşabiliriz;
2. devam eden veya olası yasal işlemlerle bağlantılı olarak paylaşabiliriz;
3. yasal haklarımızı tesis etmek, kullanmak veya savunmak için (dolandırıcılığın önlenmesi ve kredi riskinin azaltılması amacıyla başkalarına bilgi sağlanması da dahil) paylaşabiliriz;
4. sattığımız (veya satmayı düşündüğümüz) herhangi bir işletme veya varlığın alıcısıyla (veya muhtemel alıcısına) paylaşabiliriz ve
5. Makul görüşümüze uyarınca, söz konusu mahkeme veya makamın bu kişisel bilgilerin paylaşılmasını makul bir şekilde talep edebileceği durumlarda, bu kişisel bilgilerin paylaşılması için bir mahkemeye veya başka bir yetkili makama başvurabileceğine makul ölçüde inandığımız herhangi bir kişiyle paylaşabiliriz.

İşbu politikada belirtilenler dışında, kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslara sağlamayacağız.

F. Uluslararası veri transferleri

1. Topladığımız bilgiler, bilgileri işbu politikaya uygun olarak kullanmamızı sağlamak için faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin herhangi birinde saklanabilir, işlenebilir ve bu ülkeler arasında aktarılabilir.
2. Topladığımız bilgiler, Avrupa Ekonomik Alanında yürürlükte bulunanlara eşdeğer veri koruma yasalarına sahip olmayan aşağıdaki ülkelere aktarılabilir: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan.
3. Web sitemizde yayınladığınız veya web sitemizde yayınlanmak üzere gönderdiğiniz kişisel bilgiler, internet üzerinden dünyanın her yerinde görüntülenebilir olabilir. Bu gibi bilgilerin başkaları tarafından kullanımı veya kötüye kullanımını önleyemeyiz.
4. İşbu Bölüm F'de açıklanan kişisel bilgilerin transferini açıkça kabul ediyorsunuz.

G. Kişisel bilgilerin saklanması

1. İşbu Bölüm G, kişisel verilerin saklanması ve silinmesine ilişkin yasal yükümlülüklere uyduğumuzdan emin olmak için tasarlanmış verilerin saklanması ve silinmesi prosedürlerimizi düzenlemektedir.
2. Herhangi amaçla işlediğimiz kişisel bilgiler, o amaçlar için gerekli olan süreden daha uzun süreyle saklanamaz.
3. İşbu Bölüm G'nin diğer hükümlerine bakılmaksızın, kişisel verileri içeren belgeleri (elektronik belgeler dahil):
- kanunen yapmamız gerektiği ölçüde saklayacağız;
- belgelerin devam eden veya olası yasal işlemlerle ilgili olabileceğine inanıyorsak saklayacağız ve
- yasal haklarımızı tesis etmek, kullanmak veya savunmak için (dolandırıcılığın önlenmesi ve kredi riskinin azaltılması amacıyla başkalarına bilgi sağlanması dahil) saklayacağız.

H. Kişisel bilgilerinizin güvenliği

1. Kişisel bilgilerinizin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını veya değiştirilmesini önlemek için makul teknik ve kurumsal önlemleri alacağız.
2. Sağladığınız tüm kişisel bilgileri güvenli (şifre ve güvenlik duvarı korumalı) sunucularımızda saklayacağız.
3. Web sitemiz üzerinden girilen tüm elektronik finansal işlemler şifreleme teknolojisi ile korunacaktır.
4. İnternet üzerinden bilgi aktarımının doğası gereği güvensiz olduğunu ve internet üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemeyeceğimizi kabul edersiniz.

I. Değişiklikler

İşbu politikanın yeni sürümünü web sitemizde yayımlayarak onu zaman zaman güncelleyebiliriz. İşbu politikada yapılan herhangi değişikliği anladığınızdan emin olmak için bu sayfayı sık sık kontrol etmelisiniz. İşbu politikadaki değişiklikleri size e-posta yoluyla veya web sitemizdeki özel mesajlaşma sistemi aracılığıyla bildirebiliriz.

J. Haklarınız

Hakkınızda tuttuğumuz herhangi bir kişisel bilgiyi size sağlamamız için bize talimat verebilirsiniz; bu tür bilgilerin sağlanması aşağıdakilere tabi olacaktır:

1. bir ücret ödenmesi ve
2. Kimliğinizin uygun kanıtının sağlanması (bu amaçla, genellikle pasaportunuzun noter onaylı bir fotokopisini ve mevcut adresinizi gösteren bir faturanın aslını kabul ediyoruz).

Talep ettiğiniz kişisel bilgileri yasaların izin verdiği ölçüde saklayabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla işlemememizi bize istediğiniz zaman bildirebilirsiniz.
Pratikte, genellikle ya kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla kullanmamızı önceden açıkça kabul edersiniz ya da size kişisel bilgilerinizin pazarlama amaçları için kullanımından vazgeçme fırsatı sunarız.

K. Üçüncü taraf web siteleri

Web sitemiz, üçüncü taraf web sitelerine köprü bağlantılar ve bu web sitelerinin bilgilerini içerir. Üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlardan sorumlu değiliz.

L. Bilgilerin güncellenmesi

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi gerekiyorsa lütfen bunu bize bildirin.

M. Çerezler

Web sitemiz çerezler kullanmaktadır. Çerez, bir web sunucusundan bir web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından saklanan bir kimlik verisi (bir harf ve sayılar dizisi) içeren dosyadır. Bu kimlik verisi daha sonra tarayıcının sunucudan bir sayfa talep ettiği her seferde sunucuya geri gönderilir. Çerezler ya “kalıcı” çerez ya da “oturum” çerezi olabilir: kalıcı çerezler bir web tarayıcı tarafından kaydedilir ve kullanıcı tarafından silinmemesi halinde son kullanma tarihine kadar geçerli kalır; oturum çerezinin kullanma süresi ise kullanıcı oturumu sonunda, yani tarayıcı kapatıldığında sonlanır. Çerezler genellikle kullanıcıların kimliğinin belirlenmesini sağlayan bilgiler içermemektedir, ancak hakkınızda saklamakta olduğumuz kişisel bilgiler, çerezlerde bulunan ve çerezlerden elde edilen bu bilgiler ile ilişkilendirilebilir. Web sitemizde hem oturum çerezleri hem de kalıcı çerezler kullanıyoruz.

1. Web sitemizde kullandığımız çerezlerin isimleri ve kullanım amaçları aşağıda belirtilmiştir:

- bir kullanıcı web sitesini ziyaret ettiğinde bir bilgisayarı tanımak / web sitesinde gezinirken kullanıcıları takip etmek / web sitesinde bir alışveriş sepetinin kullanılmasını sağlamak / web sitesinin kullanılabilirliğini artırmak / web sitesinin kullanımını analiz etmek / web sitesini yönetmek / sahtekarlığı önlemek ve web sitesinin güvenliğini artırmak / web sitesini her kullanıcı için kişiselleştirmek / belirli kullanıcıların özellikle ilgisini çekebilecek reklamları hedeflemek için web sitemizde Google Analytics ve Adwords kullanıyoruz;

2. Çoğu tarayıcı çerezleri reddetmenize imkan tanımaktadır—örneğin:

- Internet Explorer'da (sürüm 10), "Araçlar", "İnternet Seçenekleri", "Gizlilik" ve ardından "Gelişmiş" öğelerine tıklayarak kullanılabilen çerez işlemeyi devre dışı bırakma ayarlarını kullanarak çerezleri engelleyebilirsiniz;
- Firefox'ta (sürüm 24), “Araçlar”, “Seçenekler”, “Gizlilik” üzerine tıklayarak, açılır menüden “Geçmiş için özel ayarları kullan” seçeneğini seçerek ve “Sitelerden çerezleri kabul et” seçeneğinin işaretini kaldırarak tüm çerezleri engelleyebilirsiniz ve
- Chrome'da (sürüm 29), "Özelleştir ve kontrol et" menüsünde "Ayarlar", "Gelişmiş ayarları göster" ve "İçerik ayarları" ögelerine tıklayarak ve ardından "Çerezler" başlığı altında "Sitelerin herhangi bir veriyi ayarlamasını engelle" ögesini seçerek tüm çerezleri engelleyebilirsiniz.

Tüm çerezleri engellemek birçok web sitesinin kullanılabilirliğini olumsuz etkileyecektir. Çerezleri engellemeniz halinde web sitemizin tüm özelliklerinden faydalanamazsınız.

3. Bilgisayarınıza kaydedilmiş olan çerezleri silebilirsiniz—örneğin:

- Internet Explorer'da (sürüm 10), çerez dosyalarını elle silmeniz gerekir (bununla ilgili talimatları http://support.microsoft.com/kb/278835 adresinde bulabilirsiniz);
- Firefox'ta (sürüm 24), "Araçlar", "Seçenekler" ve "Gizlilik" üzerine tıklayarak, ardından "Geçmiş için özel ayarları kullan" ögesini seçerek, "Çerezleri Göster" ve ardından "Tüm Çerezleri Kaldır" ögelerine tıklayarak çerezleri silebilirsiniz ve
- Chrome'da (sürüm 29), "Özelleştir ve kontrol et" menüsüne erişip "Ayarlar", "Gelişmiş ayarları göster" ve "Tarama verilerini temizle" ögelerine tıklayarak ve ardından "Tarama verilerini temizle" ögesine tıklamadan önce "Çerezleri ve diğer site ve eklenti verilerini sil" ögesini seçerek tüm çerezleri silebilirsiniz.

4. Tüm çerezleri silmek birçok web sitesinin kullanılabilirliğini olumsuz etkileyecektir.
 
EN İYİ TEKLİFLERİMİZ:X