www.eniyiantivirusler.com Hizmet Şartları

Eniyiantivirusler.com ("Biz" veya "Bizler"), www.eniyiantivirusler.com web sitesini ve çeşitli ilgili hizmetleri (birlikte "Web Sitesi"), tüm şartlar, koşullar ve işbu belgede yer alan veya atıfta bulunulan bildirimler ("Hizmet Şartları") ve sizinle aramızdaki diğer tüm yazılı sözleşmelere uygun olarak size, yani Kullanıcıya sunmaktadır.

Kullanıcılar, işbu Web Sitesinde belirli hizmetleri veya içerikleri kullanırken işbu Hizmet Şartlarına ek olarak şartlar ve koşullar içerebilecek bu tür hizmetler veya içerikler için geçerli olan tüm yayınlanmış kurallara da tabi olacaktır. Bu gibi tüm yönergeler veya kurallar, işbu Hizmet Şartlarına atıfta bulunularak işbu belgeye dahil edilmiştir.

İşbu Hizmet Şartları 25 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerlidir. İşbu Hizmet Şartlarını zaman zaman size haber vermeksizin değiştirme hakkımızı açıkça saklı tutarız. İşbu Web Sitesini ve işbu Hizmet Şartlarını zaman zaman gözden geçirmenin ve herhangi bir değişiklik hakkında bilgi edinmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmektesiniz.

Bu tür değişikliklerden sonra işbu Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş Hizmet Şartlarını kabul ettiğinizi ve değiştirilmiş Hizmet Şartlarına uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi teşkil edecektir.

Web Sitesinin özelliklerinden herhangi biri de dahil olmak üzere Web Sitesini herhangi bir zamanda size bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutarız. Bu hakkı kullanmamız halinde size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayız. İşbu Web Sitesinde o anda mevcut hizmetleri iyileştiren veya geliştiren tüm yeni özellikler de işbu Hizmet Şartlarına tabi olacaktır.

Web Sitesindeki Davranışlar

Web Sitesini kullanımınız yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere tabidir ve Web Sitesi aracılığıyla yaptığınız iletişimlerin içeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz. Herhangi bir iletişim hizmeti, sohbet odası, mesaj panosu, haber grubu, yazılım kütüphanesi veya işbu Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla size sunulan diğer etkileşimli hizmetlerde bilgi yayınlayarak veya başka bir şekilde kullanarak, şu gibi içerikleri yüklemeyeceğinizi, paylaşmayacağınızı, yayınlamayacağınızı veya —metin, yazışma, yazılım, görüntü, ses, veri veya diğer bilgiler dahil olmak üzere— herhangi bir içeriğin başka bir şekilde dağıtmayacağınızı veya dağıtımını kolaylaştırmayacağınızı kabul edersiniz:

- Yasa dışı, tehdit edici, taciz edici, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, aldatıcı, hileli, bir başkasının mahremiyetini ihlal eden, haksız, cinsel eylemlerin açık seçik açıklamalarını veya anlatımlarını içeren (başka bir birey veya bir grup bireye yönelik olarak şiddet veya tehdit içeren cinsel dil dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya kurallarımızı veya politikalarımızı başka bir şekilde ihlal eden

- Din, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, etnik köken, yaş veya engellilik temelinde bir bireyi veya birey grubunu mağdur eden, taciz eden, küçük düşüren veya korkutan

- Herhangi bir tarafın patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, tanıtım hakkı veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden

- Yetkisiz veya istenmeyen reklam, istenmeyen veya toplu e-posta ("spam" olarak da bilinir), zincir mektuplar, diğer her türlü izinsiz talep veya herhangi bir piyango veya kumar biçimini teşkil eden

- Herhangi bir yazılım, donanım veya telekomünikasyon ekipmanının işleyişini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak ya da herhangi bir veriye veya diğer üçüncü taraf bilgilerine zarar vermek veya bunlara yetkisiz erişim sağlamak için tasarlanmış veya geliştirilmiş yazılım virüsleri veya diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları içeren

- Çalışanlarımız veya temsilcilerimiz de dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğini taklit eden

Web Sitesinin üçüncü taraf kullanıcıları tarafından yüklenen veya gönderilen herhangi bir materyalin içeriğini onaylamıyor veya bunun sorumluluğunu kabul etmiyoruz. Genellikle iletişim hizmetleri, sohbet odaları, mesaj panoları, haber grupları, yazılım kitaplıkları veya işbu Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla erişilebilen diğer etkileşimli hizmetlerin kullanıcıları tarafından yayınlanan içeriği önceden taramıyor, denetlemiyor veya düzenlemiyoruz. Bununla birlikte, biz ve temsilcilerimiz, kanaatimizce işbu Hizmet Şartlarına ve sitemiz için diğer kullanıcı davranış kurallarına uymadığı veya başka bir şekilde zararlı, sakıncalı veya yanlış olduğunu düşündüğümüz herhangi içeriği tamamen kendi takdirimize bağlı olarak silme hakkını saklı tutarız. Bu tür içeriğin silinmesindeki herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden sorumlu değiliz. İşbu belgeyle, bu tür bir silme işlemine rıza gösterir ve bu tür içeriğin silinmesi nedeniyle bize karşı herhangi bir hak talebinden feragat edersiniz.

Herhangi bir anda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yukarıdaki hükümlerden herhangi birini ihlal ettiğiniz için size önceden bildirimde bulunmaksızın sitemizdeki üyeliğinizi, hesabınızı veya diğer bağlantılarınızı feshedebileceğimizi kabul etmektesiniz. Ayrıca, şüpheli cezai ihlallerin soruşturulmasında kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak da dahil olmak üzere, diğer sitelerdeki sistem ihlalleri veya ağ güvenliği ihlallerinin araştırılmasında tam olarak işbirliği yapacağımızı kabul edersiniz.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

İşbu site sizi internetteki diğer sitelere bağlayabilir veya diğer taraflarca sağlanan bilgi, belge, yazılım, içerik ve/veya hizmetlere başka şekilde referanslar içerebilir. İşbu siteler, bazı kişilerin uygunsuz veya saldırgan bulabileceği bilgi veya içerikler içerebilir.

Bu diğer siteler ve taraflar bizim kontrolümüz altında değildir ve bu tür sitelerin içeriğinin doğruluğundan, telif haklarına uygunluğundan, yasallığından, dürüstlüğünden veya diğer herhangi bir yönünden sorumlu olmadığımızı ve bu sitelerde diğer taraflara veya ürünlerine ve hizmetlerine yapılan atıflarda mevcut hatalardan veya eksikliklerden sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Bu tür bir bağlantı veya referansın dahil edilmesi yalnızca size kolaylık sağlamak amaçlıdır ve Web Sitesi veya tarafımızca onaylandığı veya bizimle ilişkili olduğu veya açık veya zımni herhangi bir garanti anlamına gelmez.

Fikri Mülkiyet

Web Sitesinde kullanılan tüm özel tasarım grafikler, simgeler, logolar ve hizmet adları, Eniyi Antivirusler veya İştiraklerinin telif hakkı altında bulunan tescilli ticari markalar, hizmet markaları ve/veya sanat eserleridir. Diğer tüm tescilli markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İşbu Hizmet Şartlarında yer alan hiçbir şey size Eniyi Antivirusler veya İştiraklerinin herhangi bir ticari markasını, hizmet markasını, logosunu ve/veya adını veya ticari adlarını kullanma hakkı vermez.

Garanti Reddi

İşbu Web Sitesi aracılığıyla sunulan içerikler genellikle bir bilgi sağlayıcının, site kullanıcısının veya bizimle ilişkili olmayan başka bir kişi veya kuruluşun görüş ve yargılarını temsil eder. Resmi sıfatıyla konuşan yetkili Eniyi Antivirusler sözcüsü dışında herhangi biri tarafından ifade edilen herhangi bir görüş, tavsiye veya beyanın doğruluğu veya güvenilirliğini temin etmiyoruz ve bunların doğruluğundan veya güvenilirliğinden sorumlu değiliz. Hangi politikaların işbu Hizmet Şartlarına atıfta bulunularak dahil edildiği hakkında daha fazla bilgi için lütfen işbu Web Sitesinin çeşitli bölümlerinde yayınlanan özel editoryal politikalara bakın.

İşbu Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlerin geçici olarak kesintiye uğramasının normal olaylar olabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Ayrıca, işbu Web Sitesinin kullanımı sırasında erişebileceğiniz üçüncü taraf ağları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını ve bu nedenle diğer ağ aktarımlarındaki gecikmelerin ve kesintilerin tamamen kontrolümüz dışında olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

İşbu Web Sitesinde sunulan hizmetlerin “OLDUĞU GİBİ” sağlandığını ve herhangi bir kullanıcı yazışmasının veya kişiselleştirme ayarlarının zamanında gerçekleşmemesi, silinmesi, yanlış teslim edilmesi veya kaydedilmemesinden sorumlu olmadığımızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Uluslararası Kullanım

İşbu Web Sitesine dünyanın her yerinde erişilebiliyor olsa da, işbu Web Sitesindeki içeriklerin Birleşik Krallık dışındaki yerlerde kullanıma uygun veya kullanılabilir olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmuyoruz ve bu içeriklere, içeriklerinin yasa dışı olduğu bölgelerden erişim yasaktır. İşbu Web Sitesine başka yerlerden erişmeyi seçenler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasalara uymaktan sorumludurlar. İşbu Web Sitesi ile bağlantılı olarak yapılan herhangi bir ürün, hizmet ve/veya bilgi teklifi, yasak olduğu durumlarda geçersizdir.

Sonlandırma

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Web Sitesinin tamamına veya bir kısmına erişiminizi bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın ve işbu Hizmet Şartlarının ihlali de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle sonlandırabileceğimizi veya askıya alabileceğimizi kabul edersiniz. Şüphelenilen herhangi bir hileli, taciz edici veya yasa dışı faaliyet, web sitemizle ilişkinizi sonlandırmak için gerekçe olabilir ve ilgili kanun uygulayıcı makamlara bildirilebilir.

Sonlandırma veya askıya alma üzerine, sebepleri ne olursa olsun, işbu Web Sitesinde bulunan hizmetleri kullanma hakkınız derhal sona erer ve hesabınızı ve hesabınızdaki tüm ilgili bilgi ve dosyaları derhal devre dışı bırakabileceğimizi veya silebileceğimizi ve/veya hesabınızdaki bu tür dosyalara veya işbu Web Sitesine erişiminizi engelleyecebileğimizi kabul ve beyan edersiniz. Herhangi bir sonlandırma veya askıya alma veya bu tür bir sonlandırma veya askıya alma ile ilişkili olarak tarafımızca yapılan diğer işlemlerden kaynaklanan herhangi bir talep veya zarardan size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayız.

Geçerli Kanun

İşbu Hizmet Şartları ve bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya dava, herhangi bir yasa hükmü veya kuralı seçimine veya çatışmasına yer bırakmaksızın Birleşik Krallık yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

İşbu Hizmet Şartlarından veya Web Sitesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir dava, işlem veya kovuşturma münhasıran Birleşik Krallık federal mahkemelerinde açılacaktır.
 
EN İYİ TEKLİFLERİMİZ:X